Kontakt

P.M. Jan Dulak
ul. Siewna 30
31-231 Kraków
tel: (12) 415-92-29

Formularz kontaktowy

P.M. Jan Dulak

Specjalizujemy się w budowach, rozbudowach i modernizacjach obiektów użyteczności publicznej – szczególnie służby zdrowia (szpitale, przychodnie) a także szkół, przedszkoli, placówek pocztowych i banków.

Podstawą prawną działalności firmy jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 6175(U)-S prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa. Typ własności firmy: prywatna jednoosobowa.

Posiadamy ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności w pełnym zakresie. Ubezpieczamy również roboty i budowy przez siebie realizowane.

Wystawiamy gwarancje na wykonane roboty oraz wnosimy wadium zabezpieczające „Dobre i prawidłowe wykonanie robót” ważne i zdeponowane u Inwestora do czasu zakończenia biegu ważności wystawionej gwarancji na roboty.

Podejmujemy się wykonać nietypowe i specjalistyczne (małe i duże) zlecenia Inwestorów zgodne z zakresem naszej działalności. Jeżeli zakres prac i robót wykracza poza nasz określony zakres – zawieramy konsorcjum z firmami posiadającymi stosowne uprawnienia.

Oferta. Pełny zakres prac i robót zawarty w wpisie o działalności (zobacz dokument).